Cercar

Galeria Sala de Premsa

Convocatòria Assemblea General Extraordinària i Eleccions FCD

Aquest diumenge 20 de juny de 2021 s'ha celebrat, la Assemblea General Ordinària Federació Catalana de Dards.

En la convocatòria, es van tractar els temes de l'ordre del dia, i entre d'altres, s'acorda iniciar la convocatòria d'eleccions a President i membres de la Junta directiva de la FCD, amb l'aprovació del reglament i calendari electoral.

Dins dels acords es fixa també la Convocatòria d'Assemblea General Extraordinària per a la celebració de les eleccions el dia 18 de juliol de 2021. Per a més informació us adjuntem documentació per a la vostra consulta: Copia de l'acta de la Assemblea General Extraordinària (pdf) i Calendari Electoral (pdf).

La Federació Catalana de Dards ha iniciat el procés electoral que es durà a terme segons el reglament, que fixa la legislació vigent, i que s'han aprovat per l'Assemblea general ordinària el dia 20 de juny de 2021. El reglament el podeu consultar al marge (aquí) o a fcd@dardscatalunya.cat i en cas de dubte podeu fer la vostra consulta via correu electrònic al mateix email on la Junta Electoral us atendrà.

El procés electoral s’ajustarà al següent:

CALENDARI ELECTORAL

A 21 de juny de 2021, comunicació de l'acord de convocatòria d'eleccions al Consell Català de l'Esport

Del 21 al 25 de juny de 2021 es donarà pas a la Constitució de la Junta Electoral, presa de possessió dels membres i càrrecs que l'integren, elecció del President de la mateixa, i del secretari si s'escau. Període de presentació del CENS PROVISIONAL DELS MEMBRES integrants de ple dret de l'Assemblea General i aixecament de l'acta.

Del 26 al 29 de juny de 2021. Període d’EXPOSICIÓ DEL CENS ELECTORAL PROVISIONAL dels membres de l'Assemblea General amb dret a vot (mentre es podran interposar recursos contra les mateixes). L'exposició es farà a la pàgina web de la FCD.

El 30 de juny de 2021 hi haurà l'APROVACIÓ DEL CENS ELECTORAL DEFINITIU de membres de l'Assemblea General.

Del 1 al 7 de juliol de 2021 el període de PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES TANCADES encapçalades pel candidat a President seguit de la resta de membres integrants de la Candidatura, davant de la Junta Electoral, complint els requisits establerts.

El 8 de juliol de 2021 hi haurà la PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES per la Junta Electoral i es donarà publicitat mitjançant la web de la FCD i comunicació directa als candidats.

Del 9 al 12 de juliol de 2021 serà el període de presentació d'impugnacions a les candidatures proclamades.

Dia 13 de juliol, en cas que es presenti una única candidatura, la Junta Electoral proclamarà guanyadora la candidatura presentada.

En cas que es presenti més d'una candidatura, del 13 de juliol al 17 de juliol de 2021 és el període destinat a la divulgació i publicitat de les candidatures.

El 18 de juliol de 2021. En cas que hi hagi més d'una candidatura, celebració de l'Assemblea General Extraordinària per l'Acte Electoral. Recompte de vots i proclamació provisional de la candidatura guanyadora. En un suposat de possibles impugnacions serà la Junta Electoral la que decidirà les accions a prendre.

El 22 de juliol, proclamació definitiva per part de la junta electoral del candidat guanyador de les eleccions.

El 25 de juliol de 2021. Presa de possessió de la nova Junta Directiva. En un suposat de possibles impugnacions serà la Junta Electoral la que decidirà les accions a prendre.

 

* Tot el procès electoral es pot seguir al següent enllaç: https://www.dardscatalunya.cat/../eleccions-a-president-i-junta-directiva-de-la-fcd 2021


Tornar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.