Cercar

La FCD Llei de Transparència

Amb l'entrada en vigor, el 29 desembre 2014, de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per la qual les entitats privades que comptin amb recursos públics restaran subjectes a un seguit d’obligacions. Hauran de realitzar una publicitat activa de forma clara, estructurada, per mitjans electrònics i de fàcil accés la seva informació institucional i informació econòmica. 

La Federació Catalana de Dards posa a disposició, en aquest espai web, de tota la informació amb l'objectiu de complir amb aquesta Normativa.
 
INFORMACIÓ INSTITICIONAL
• La Federació Catalana de Dards (FCD), és una entitat privada d'interès cívic, social, educatiu i esportiu.
• Figura inscrita al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 06324.
• Constituïda per per associacions, clubs, agrupacions esportives i d'esportistes catalans sense afany de lucre.
• La FCD gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per al compliment dels seus fins.

FUNCIONS QUE L’ENTITAT DESENVOLUPA 
• Regula la pràctica dels dards a Catalunya.
• Promocionar l’esport dels dards a Catalunya i representar-lo arreu. 
• Col·laborar i participar amb organismes públics i entitats privades en el desenvolupament i la millora de l’esport. 
• Fomentar i promocionar les activitats de la selecció catalana, dels clubs esportius federats i dels seus i les seves esportistes, a nivell nacional i internacional. 

NORMATIVA QUE LI ÉS D’APLICACIÓ 
• DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport (consultar aquí pdf 285 kb). 
• DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (consulttar aquí pdf 704 kb). 
• DECRET 55/2014, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (consulttar aquí pdf 260 kb).  
• LLEI 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (consultar aquí pdf 245 Kb).
• Estatuts de la Federació Catalana de Dards (descarregar aquí pdf 6,3 Mb)

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’ENTITAT 
President: Josep Maria Salvadó i Val 
Vicepresident: Joan Carles Arola i Clapès (CD Piritoño)
Secretari: Josep Arimany Torrent (CD Olot)
Tresorera: Elena Bueno i Carracedo (CD Cossetans)
Vocal: Gabriel Olivé i Pedrol (CD Baix Camp)
Vocal: Hilari Pons Porta (CD La Xarxa)
Vocal: Jonathan Martín González (CD Terrassa) 
 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.